Azda

Azdas världsbild är under omprövning. Hon finns någon annanstans. I alla fall inte här.